GEMS Programı

GEMS -Great Exploration in Math and Science (Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar)

 

Bir diğer adıyla Fen de ve Matematikte Büyük araştırmalardır. Bu program fen ve matematik çalışmalarını sınıflara taşıyan, kaliteli ve esnek bir programdır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi yaşayarak öğrenirler. Bu programda öğrencilerin ilgisini çeken konular ele alınır, öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleşir. Gems programı grup olarak öğrenme sürecini desteklemektedir. Öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenme süreçlerini geliştirmelerini hedefler. Grup içinde herkesin bir rolü ve görevi vardır. Örneğin birisi çıkan sonuçları yaparken diğerleri deneylerin yapılmasını sağlar. Her öğrencinin aktif olarak katılımı esastır. Bu sırada öğretmenin rolü öğrencilere sorular sorarak liderlik etmektir. Açık uçlu sorularla öğrencilerin yaptıkları üzerine sürekli düşünmelerini ve ulaştıkları sonuçları yorumlamalarını destekler. Öğrencilerin kendi kendilerine anlamalarını sağlar.