MTW Programı

MTW -Mathematics Their Way (Çocukların Gözüyle Matematik)

Her alanda olduğu gibi erken çocukluk yılları, çocukların gelecekte edinecekleri matematik bilgilerinin temelini oluşturmada önemli bir rol oynar. Genelde okul öncesi çocuklarının okuma, yazma bilmedikleri için matematiği öğrenemeyeceği yönünde bir düşünce hakimdir. Oysa ki okul öncesi dönemde çocuklar matematikle ilgili kavramları günlük yaşadıkları deneyimlerin pek çoğunda, çevreyle etkileşimleri sonucu yaparak yaşayarak öğrenmektedirler.
Çocukların gözüyle matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezi, tarafından geliştirilmiş bir programdır. Programın içinde yer alan matematik konuları sınıflandırma, eşleştirme, karşılaştırma, sıralama, sayı, tahmin etme, grafikler, geometri, ölçme ve uzaysal kavramları içermektedir.
Mathematics Their Way programı ile çocuklarımız hayatın içinde var olan matematikle; matematiksel düşünme, bilgiyi kullanma ve özgürce fikir üretip değerlendirme fırsatı bulacaklar.