Yabancı Dil

İngilizce Öğrenmede Amacımız,

Çocuklarımız, yabancı dil öğrenme kaygısı olmadan doğal ortam içerisinde eğlenerek öğrenirler. Bu kalıcı izli öğrenme, ikinci bir dilin edinimine alt yapı hazırlar.
İngilizce derslerimizin en önemli amacı; keyifli ve eğlenceli bir şekilde öğrenmeye ilk adımı atmak. Bir diğer hedefimiz; çocuklara iletişim kurabilme ve kendilerini kolaylıkla ifade edebilmede yardımcı olmak. Son olarak, dinleme ve konuşma gibi ana becerilerini geliştirip, gelecek yıllar için yabancı dil edinimlerine bir alt yapı hazırlamaktır.
Her yaş grubu günde iki defa ingilizce dersine katılır. Ders programı yıllık olarak hazırlanır.
HEDEFLERİMİZ
Okul olarak,
Çocuklarımızın diğer dillerin farkında olmalarını,
İngilizce öğrenmeye istek duymalarını,
İletişim kurabilmelerini ve ihtiyaç duyduklarında yabancı dili kullanmalarını,
Duyduklarını anlamalarını,
Konuşma becerilerini geliştirmelerini,
Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmalarını,
Programda yer alan konuları öğrenmelerini hedefliyoruz.
ÖĞRENME METOTLARIMIZ
İngilizce öğrenmede farklı teknikler içeren elektik metodunu tercih ediyoruz. Bu teknikler görsel ve işitsel oyun ve aktiviteleri kapsar. Böylece çocuklar soyut dünyadan uzaklaşır ve dili, şarkılarla, renkli kartlarla, oyun ve hikâyelerle öğrenirler. Bu yüzden Oxford yayınlarını tercih ediyoruz. Bu teknikle örtüşen birçok materyaller sayesinde çocuklar pratik yapma ve İngilizce becerilerini farklı atölyelerde uygulama olanağı bulurlar.