Yaş Gruplarımız

18-24 aylık (Annem ve Ben Grubu)
Annelerin çocuklarını ilk sosyal ortama alıştırma ve gözlem yapma sürecini kapsar. Haftanın iki günü birer saatlik gruplarımızda çocuklarımıza psikoloğumuz, grup öğretmenimiz ve annelerimiz eşlik eder.

3 yaş (Oyun Grubu )
Öğrenme kapasitesinin çok yüksek olduğu bu dönemde özellikle dil gelişimi ve sosyal gelişimi ön planda tutarak hazırlanan bir program uygulanır.

4 yaş (Çete Çağı)
Bu yaş grubunun en büyük özelliği meraktır. Dört yaşına gelen çocuklarda kişisel oyunlardaki ilgi, grup oyununa çevrilir. Artık arkadaşsız bir oyunun hiçbir önemi yoktur. Çocuğun içine girdiği bu çağa, sosyal bilincin çok hızlı geliştiği dönem olarak “çete çağı” denilir.

5 yaş (Altın Çağ)
Çocukluğun Altın Çağı olan bu dönemde, iletişim, paylaşma, işbirliği ve benlik algısını geliştiren eğitim programı uygulanır.

6 yaş (İlkokula Hazırlık Programı)
Akademik alt yapının oluşturulduğu bu dönem, çocuğun ilköğretime uyumunu kolaylaştıracak, ön becerileri kazandırmaya yönelik çalışmaları içerir.